Poelen : Wil je weten waar alle poelen en vijvers in Merchtem zich bevinden, klik op onderstaande link.

https://maps.google.be/maps/ms?msid=211013562857830046887.0004dd9f9932999412357&msa=0&ll=50.938689,4.201326&spn=0.009587,0.026157
Knotwilgen :

- Reeds elf maal organiseerden we een knotwilgactie. In totaal werden 1065  wilgen geknot en werden er 790 wilgenstekken geleverd, waarvan we er zelf ongeveer 335 geplant hebben.
                 

Kerk-en andere uilen :

Onze plaatselijke kerkuilenwerkgroep onder leiding van Michel De Keersmaeker plaatste reeds bijna  100 kerkuilenkasten in onze omgeving (kerken, boerderijen, kastelen,….). Waar Michel in het begin van de jaren 90 één koppeltje kerkuilen wist zitten, bevinden er zich nu meer dan 50 koppeltjes in onze omgeving (gaande van Asse-Zellik, over Merchtem, Opwijk, Londerzeel tot Zemst) Een perfecte biologische muizen-en rattenbestrijder, als je weet dat een koppeltje kerkuilen met jongen 3.000 tot 5.000 ratten en muizen opeet op een jaar.

Michel kreeg in 2011 "de zilveren kerkuil" van de kerkuilenwerkgroep Vlaanderen voor zijn jarenlange inzet voor de kerkuil.

Michel plaatste ook reeds heel wat steenuilkasten en torenvalkkasten .
Deze beide vogelsoorten kan je dan ook regelmatig zien of horen in onze streek.
Ook voor de bosuil heeft hij reeds enkele kasten geplaatst. Met succes!
Ben je geïnteresseerd Michel te helpen, mag je steeds contact nemen via info@natuurpuntmerchtem.be
 

 

Huiszwaluw :

Ook de huiszwaluw krijgt onze steun. In het voorjaar van 2005 plaatsten we in samenwerking met de gemeente Merchtem verschillende huiszwaluwnesten.
Einde 2009 hebben Monica Verdonck en René De Boom een volledige inventarisatie gedaan van de huiszwaluw. Zij hebben 12 mensen overtuigd een nestkast te hangen. Deze werden vakkundig geplaatst door Econet op 25/03/2010. Het RLGC samen met de gemeente Merchtem hebben de nestkasten gesubsidiëerd.
In 2013 plaatsten we een achttal nestkasten in de Drielindenbaan.
In 2014 plaatsten we een zestal nestkasten in de Heide
We mochten hiervoor telkens rekenen op de firma van Jurgen Saerens
  Inventarisatie huiszwaluw 2016 :

Omgeving station -  Drielindenbaan:  16 nesten

Terlinden 265   :                    3 nesten

Peizegem 
Middelstraat 25 :                     1 nest
De Heide        :                    13 nesten
Ten Houte 51    :                     1 nest
Nieuwbaan 136   :                     4 nesten

Brussegem
Linthoutstraat  :                    27 nesten                

 

Fruitboomgaarden :

In totaal werden reeds 83 fruitboomgaarden in Merchem hersteld, door zo’n 1146 hoogstamfruitbomen aan te planten en af te schermen tegen het vee.
Sedert 2013 "proeven" we onze resultaten door fruitpersacties te organiseren ism de "Houtlandse Tuinsappen".
Sedert 2015 worden deze fruitpersacties georganiseerd in de tuinbouwschool te Peizegem. Telkens met heel veel succes!
                              

 

  Leirekensroute :

- De gemeente Merchtem kocht in het jaar 2000 een drassig stuk grond van ongeveer 7O are groot, langs Leirekensroute. Samen met onze afdeling heeft de gemeente op deze manier verhinderd dat deze weide werd aangehoogd . Gelukkig want het is één van de weinige plaatsen in Peisegem waar nog kikkers en salamanders voorkomen.We hebben er een vijver laten graven en hebben er samen met de Gemeentelijke Basisschool van Merchtem een houtkant aangelegd. Ondertussen is dit plekje een mooi stukje natuur geworden waar heel wat watervogels zich thuis voelen.
Langs Leirekensroute zelf werden reeds vele bomen aangeplant, alsook verschillende houtkantjes.
Ondertussen is Leirekensroute een prachtig groen lint geworden doorheen Peizegem!
Regelmatig doen we een onderhoud van dit mooie fiets/wandelpad door er de houtkanten te snoeien, en de sluikstorten te verwijderen.
November 2016 werd er langs Leirekensroute / kant Opwijk de geboortelaan aangeplant.

 

Geboortelanen :

Onder impuls van Kris De Pauw werd er een eerste geboortelaan aangeplant in de winter van 2007-2008  langs de Grote Molenbeek aan de Langeveldmolen.  Er werd een mooie rij essen aangeplant.
In de winter van 2008-2009 werd er een geboortelaan aangeplant tussen Hof ten Houte en de Nieuwbaan in Peizegem. Daar werden een 60-tal lindes aangeplant.
Winter 2009-2010 werd er een geboortelaan aangeplant in Ossel van aan de Watertoren op de Romeinse baan, richting Kerk Ossel.
Daar werden 156 haagbeuken aangeplant .
Winter 2010-2011 kregen we de kans een echt geboortebos aan te planten, en dit op de oude voetbalterreinen te Brussegem.
Winter 2011-2012 werd een geboortelaan bestaande uit 21 lindes en haag aangeplant achteraan op de terreinen van de tuinbouwschool.
Winter 2012-2013 werd een geboortelaan van 40 witte elzen aangeplant langs de terreinen van het nieuwe sportcomplex.
Winter 2013-2014 ontstond ons eerste "geboorteplekje". We werkten er samen met een particulier die een gebied van meer dan 7 ha omvormt in een nog waardevoller/ natuurlijker omgeving. We plantten er samen met hem meer dan 4.000 bomen/struiken langs het Foeksenbos.
Winter 2014-2015 maakten we een tweede "geboorteplekje" in den Boskant in de Peizegemstraat.  23 vrijwilligers hebben er een boomgaard van 24 hoogstammige fruitbomen, enkele houtkanten en hagen, verschillende alleenstaande bomen en 2 knotwilgrijen aangeplant.
Winter 2015-2016 : April 2015 werden een groot deel eiken verwijderd langs de Kouter. De belangrijkste reden om deze bomen te verwijderen, was het feit dat deze bomen in de elektrische leidingen hingen en hierdoor problemen gaven. Op de plaats van deze eiken werd er langs de akkers een haag aangeplant van ongeveer 700 meter lang en werden er haagbeuken aangeplant langs de huizen.
Winter 2016-2017 : 41 vrijwilligers hebben 500 struiken aangeplant op Leirekensroute langs de kant van Kemmeken/Opwijk.
26 bomen werden aangeplant door de leerlingen van de tuinbouwschool. 


We zijn zeker van plan om jaarlijks, indien de gemeente Merchtem het ons toelaat, een geboortelaan/bos aan te planten.
 

 

 Evenementen :

- We organiseerden reeds enkele uitstappen naar het “Verdronken Land van Saeftinghe”, een uitstap naar de “De Vallei van de Zwarte Beek”, een voorstelling “Ooievaars zonder Grenzen”, “De nacht van de Vleermuis”, een diavoorstelling over de Vleermuis, een diavoorstelling over “het leven in en rond de poel”, een uitstap naar het Bos van Averbode.

Zondag 6 mei 2001 kwamen er 380 mensen opdagen om deel te nemen aan onze Open Natuurdag.  Een succes!

Zondag  17 juni 2007 organiseerden we samen met de vereniging Velt “De Groene Zomer”. Meer dan 1400 mensen kwamen hier op af.

Zondag 6 november 2011 organiseerden we samen met Pasar een wandeling langs onze realisaties te Brussegem. 182 mensen wandelden mee.

Zondag 21 oktober 2012 wandelden we samen met Pasar langs de bossen van Merchtem/Mollem. Resultaat : 160 deelnemers

Zondag 20 oktober 2013 wandelden 85 mensen samen met ons en Pasar langs de mooiste plekjes in Peizegem

Zondag 12 oktober 2014 wandelden we langs de mooie ruilverkavelingswegen doorheen Hamme samen met Pasar. Resultaat : 94 deelnemers

 

  Ruilverkaveling :

- Onze vereniging werkt samen met de gemeente Merchtem om een 40-tal stukjes natuur zoals houtkanten, poelen, hagen, bosjes, … die door de ruilverkaveling Bollebeek zijn overgedragen aan de gemeente, te beschermen en te onderhouden.

Houtkanten/hagen
:

-Reeds verscheidene malen organiseerden we acties rond inlandse hagen en houtkanten. Zo hebben we reeds kilometers hagen aangeplant zowel bij particulieren als op openbaar eigendom. Het plantgoed bestaat vooral uit haagbeuk, kornoelje, meidoorn, hazelaar, gelderse roos, kardinaalsmuts, hondsroos en sleedoorn. In de houtkanten werden vooral zomereik, es, els, vuilboom, veldesdoorn, hulst, vlier, haagbbeuk, winterlinde en wilg aangeplant. Zangvogels zoals de Merel, winterkoning en Heggemus zullen deze hagen en houtkanten binnen enkele jaren zeker appreciëren.

Eén van de grotere acties hierbij : December 2008 plantten we 3000 struiken langs een weide te Langevelde. We hebben er op die manier een houtkant van 2 km aangelegd.

November 2010 plantten we 1870 struiken langs de Oude Dendermondse baan. Hierbij werd een verbinding gelegd tussen een vijftal natuurgebiedjes. Samen met de gemeente Asse werd zo een houtkant aangelegd van ongeveern 1,5km.
Diezelfde winter organiseren we ism de gemeente en het RLGC een haagplantactie. 25 gezinnen deden mee aan deze actie. Een succes! Merchtem werd weer een beetje groener!

Samenwerking met plaatselijke scholen :

In 2000 plantten we een houtkant aan langs Leirekensroute samen met de kinderen van "De Plataan".
In 2001 plantten we samen met de leerlingen van de afdeling Sociaal Technische Wetenschappen van het Sint-Donatusinstituut een houtkant in ons Natuurgebied  te Paddebroeken.
In 2002
plantten we samen met de school “Ten Bosch” een houtkant rond het domein “Hof ten Houte”.
In 2003 hebben we de Olmestraat beplant met Olmen en een houtkant aangeplant in de Meerpoelstraat samen met
de leerlingen van de “Plataan”.
In 2005 plantten
we in het nieuwe park rond het OCMW een mooie houtkant samen met de kinderen van Sint Donatus.
In 2009
hebben we op het nieuwe sportcomplex samen met de kinderen van “De Plataan” een houtkant aangeplant van meer dan 300 meters.
In 2015 plantten we samen met de leerlingen van de Tuinbouwschool de haagbeuken langs de Kouter aan.
In 2016 plantten we samen met de leerlingen van de Tuinbouwschool de bomen langs Leireken aan.

We hopen dat u dit alles weet te waarderen door ons te blijven steunen. Alvast bedankt voor uw lidmaatschap