embleem_NP
Natuurpunt Merchtem

Met het verdwijnen van veedrinkpoelen uit het landschap verdwenen ook heel wat geschikte voortplantingsplaatsen voor amfibiën. Daarom zorgden we er, in samenwerking met het gemeentebestuur en het regionaal landschap, voor dat zoveel mogelijk oude poelen opnieuw werden aangelegd, en dat er ook heel wat nieuwe poelen werden gegraven, zowel in ons eigen natuurgebied als bij particulieren. Door regelmatige inventarisaties kunnen we de populaties van de verschillende soorten amfibieën op de voet volgen. Daardoor weten we dat in onze gemeente drie salamandersoorten, waaronder de zeldzame vinpootsalamander, ruim verspreid voorkomen. De poelen vormen verder ook een ideaal biotoop voor vele planten en insecten, zoals libellen. Verspreid over Merchtem liggen er nu reeds meer dan 60 poelen.

Door te klikken op de locatie waar de poel gelegen is in Merchtem, verkrijg je een grote foto van de poel met daaronder een reeks kleine foto's. Klik op de kleine foto's om ze te kunnen bekijken.
De eerste kleine foto bevat steeds het plannetje waar de poel in Merchtem gelegen is.

Leireken : drie poelen

poel
poel
poel Leireken
poel Leireken
poel Leireken
poel Leireken
poel Leireken
poel Leireken
poel Leireken
poel Leireken
poel Leireken

De gemeente Merchtem kocht in het jaar 2000 een drassig stuk grond van ongeveer 7O are groot, langs Leirekensroute. Samen met onze afdeling heeft de gemeente op deze manier verhinderd dat deze weide werd aangehoogd . Gelukkig want het is één van de weinige plaatsen in Peisegem waar nog kikkers en salamanders voorkomen.We hebben er een vijver laten graven en hebben er samen met de Gemeentelijke Basisschool van Merchtem een houtkant aangelegd. Ondertussen is dit plekje een mooi stukje natuur geworden waar heel wat watervogels zich thuis voelen. In 2014 werden er ism het RLBK nog 2 kleinere poelen naast de hele grote gegraven.

Osselstraat : hele grote poel van de ruilverkaveling

poel
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot

Bij de ruilverkaveling Bollebeek werd deze poel overgedragen aan de gemeente Merchtem. Deze hele grote poel wordt gevuld met bronwater. De beek ontspringt er. In 2017 heeft het RLBK deze poel opnieuw geruimd. Met ons groepje zijn we de voorbereidende werken gaan uitvoeren wanneer de poel bijna helemaal droog stond. Zo hebben we een doorgang gemaakt voor de kraan en wilgenopslag verwijderd waar nodig.
Op twee plekken werd de poel iets dieper uitgegraven. De eerste foto's tonen de poel voor de werkzaamheden. De laatste foto's tonen het mooie resultaat.

Breestraeten : achter Hugo Willocx

poel
poel
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot

Eén van de eerste poelen in Merchtem dewelke we inventariseerden, ligt op Breestraeten. Lang geleden stond er daar een caravan als buitenverblijf. Deze poel ligt in een weide die regelmatig overstroomt. In 2017 hebben we een knotwilg die in de poel was gevallen verwijderd.

Foeksenbos : drie poelen

poel
poel
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel

Eén van de oudere bossen in Merchtem, is het Foeksenbos. Dit betreft een mooi beukenbos, waarin een bron ontspringt. Aan het begin van deze bron bevinden zich enkele mooie poelen. Eind 2015 hebben we de poelen samen met het RLBK laten ruimen. De eerste 4 foto's tonen de werkzaamheden. De volgende foto's tonen het mooie resultaat.

Breestraeten : twee poelen bij Tilly Stuckens

poel
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot

Bij Tilly Stuckens op Breestraeten ligt er achter haar woning tegen de Lindebeek een hele mooie poel. In 2013 werd deze poel geruimd en werd er iets verderop in haar tuin een nieuwe poel gegraven. Deze nieuwe poel durft droog te vallen in de zomer en is dus minder interessant. Tilly haar tuin is een prachtig stukje natuur. Een voorbeeld van een ecologische, natuurlijke, milieuvriendelijke tuin!

Wolvendael : een poel en een vijver bij Olivier

poel
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel

In 2013 hebben we een "geboorteplek" helpen aanleggen bij Olivier woonachtig in Wolvendael. Een prachtige stukje natuur naast het mooie Foeksenbos. Er werd een grote vijver aangelegd evenals een poel.

Neerkamstraat : drie poelen achter pastorie

vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel

In 2015 hebben we samen met het RLBK enkele nieuwe poelen aangelegd achter de pastorie van Mollem. Deze weide behoort toe aan Ben Van Vaerenbergh. Het is er heel nat en deze poelen staan dan ook nooit droog. Van in het begin kwamen er verschillende soorten amfibieên voor.

Paddebroeken : zes poelen op de weide

paddebroeken
paddebroeken
paddebroeken
vinpoot
paddebroeken
vinpoot
paddebroeken
paddebroeken
vinpoot
paddebroeken

Toen we deze weide aankochten in 2001 was er één grote poel tussen de knotwilgen in het bosje op de rechterkant bij de ingan.
Kris De Pauw heeft bijna onmiddellijk aan de ingang van de weide een poel laten graven.
Omdat we merkten dat deze poel heel wat salamanders aantrok, hebben we daarna nog 2 poelen aangelegd. Om dan in 2015 nog eens twee poelen tegen de beek te laten graven ism het RLBK. In de eerste poelen is er steeds massaal kikkerdril. In de poelen die dieper gelegen zijn, zitten vooral veel salamanders.

Paddebroeken : twee poelen in het Paardenbos

paardenbos
paardenbos
paardenbos
paardenbos
paardenbos
paardenbos
paardenbos

Onmiddellijk na de aankoop van het Paardenbos in 2016 hebben we besloten om er tegen de beek twee poelen aan te leggen. De bedoeling is om het open te houden rond deze poelen, zodat er steeds licht aan deze poelen kan, wat de biodiversiteit op deze plek zou moeten bevorderen.

Station : één langgerekte poel

poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot

Als je van Merchtem-centrum aan het station komt, heb je voor de spoorweg aan de linkerkant een klein natuurlijk domeintje. Daar bevindt zich een grote langgerekte poel. Eigenlijk een klein wachtbekken. Eind 2017 werd deze poel volledig geruimd, met een prachtig mooi resultaat!

Terlinden : poel Vanderperre Jan

poel
poel
vinpoot
poel
vinpoot

Op Terlinden vlakbij de woning van "Francotte" op een drassige weide van Jan Vanderperre, ligt een hele mooie poel.

Terlinden : poel tegenover huisnummer 71

vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel

Op Terlinden tegenover Renaat helemaal achteraan in de weide langs de Oude Beek, ligt er een mooie poel. Winter 2017/2018 was er een grote populier op de knotwilgen gevallen. Wij hebben toen die populier verwijderd en de knotwilgen gesnoeid.

Neerkamstraat 3 : mooie bronpoel

poel
vinpoot
poel
vinpoot

In de Neerkamstraat zijn er verschillende bronpoelen. Blijkbaar is dit echt wel een goede omgeving om poelen aan te leggen!

D'Helle : grote poel geruimd oktober 2018

poel
poel Helle
poel Helle
poel Helle
poel Helle
poel Helle
poel Helle
poel Helle
poel Helle
poel Helle

In d'Helle werd ooit een hele grote poel vijver aangelegd door Kris De Pauw zaliger. In oktober 2018 werd deze enorme poel geruimd ism de Brabantse kouters. Gelukkig was het een hele droge zomer, waardoor deze poel moeiteloos werd geruimd.

Kleistraat in bosje

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

Langs de Lindebeek liggen verschillende poelen. In dit bosje ligt er een heel interessante poel.

Nieuwbaan : grote poel eigendom van het ocmw

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

Langs de Nieuwbaan ontspringt er een beek. Het begin van deze beek ligt er een hele grote poel. Naar het schijnt werd er vroeger nog met een bootje gevaren op deze poel.

Druegenbosweg : tegen het bos een mooie bronpoel

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

Aan het "plezant hoekske" in Brussegem ligt er mooie bronpoel tegen het bos

Weyenberg : aan de schaapskooi

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

Op Weyenberg op de zijkant van de Schaapskooi tegen de beek ligt er een mooie poel

O-L-Vrouwstraat : achteraan de voetbalpleinen

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

Achteraan de voetbalpleinen in Merchtem ligt er een mooi natuurgebiedje met een vijver met een mooie rietkraag.
Er liggen tevens enkele kleinere poelen

wolvertemsesteenweg : 2 poelen

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

Langs de Wolvertemsesteenweg achter de familie Vandooren liggen er langs de Kwetsenbeek twee mooie poelen.

Hagenkasteel : water in overvloed

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

In het domein van het Hagenkasteel in Ossel liggen verschillende vijvers en verschillende poelen.
Pracht van een domein!

Ocmw-park: verschillende vijvers

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

In het park rond het Ocmw van Merchtem liggen twee grote visvijvers, één wateropvangbekken, twee kweekvijvers en een drietal poelen
Prachtig domein!

Ocmw-park: Drie mooie poelen

poel
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem
poelen Merchtem

Langs de kant van de Gasthuisstraat liggen een drietal poelen. Deze poelen dienen vooral om kikkers en salamanders meer kansen te geven.
De poel aan de hondenweide werd eind 2019 gegraven.

Breestraeten : elzenbroekbosje naast Steven Elpers

poel
poel
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel
vinpoot
poel

Naast de woning van Steven Elpers op Breestraeten, ligt een prachtig elzenbroekbosje. Dit bosje is een brongebied. Hier ontspringt één van de zijtakken van de Lindebeek . Dit beekje loopt een paar honderd meter verder aan Stuckens Tilly in de Lindebeek.