embleem_NP
Natuurpunt Merchtem
natuurpunt Merchtem geboortelaan Paddebroeken natuurpunt Merchtem kerkuil Natuurpunt Merchtem poelen Natuurpunt Merchtem Paddebroeken geboortelaan geboorteplek Natuurpunt Merchtem geboortelaan beheerwerken geboorteplek poelen poelen Paddebroeken Merchtem Natuurbeheer natuurwandelingen

Zaterdag 7 december vanaf 08.30u : Geboorteplek aan de Langeveldemolen B&B

Elk jaar planten we in Merchtem een geboortelaan, een geboortebos of een geboorteplek aan.
Dit jaar planten we een "geboorteplek" aan voor de kinderen geboren in 2018.
Een "geboorteplek" is een "groter stuk" privé-eigendom waar we samen met de eigenaar dit gebied natuurlijk aanleggen. Op zo'n "geboorteplek" leggen we meestal een nieuwe poel aan. We planten er houtkanten, bosjes, wilgenrijen, natuurlijke hagen en een boomgaard.
Dit alles gebeurt in samenwerking met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters.
Er worden in totaal 1.200 struiken en bomen aangeplant... heel wat werk dus !
"The place to be" is gelegen achter de Langeveldemolen (langevelde 6).
Dit is een molen die volledig gerestaureerd wordt en binnenkort uitgebaat zal worden als B&B.
Samen met deze nieuwe eigenaar zijn we overeengekomen om dit project uit te voeren, zodanig dat de natuurwaarde van zijn gebied enorm zou kunnen verhogen.
We spreken af om 08.30u ter plaatse.
Laarzen, handschoenen en een schop komen zeker te pas!

Wandeling georganiseerd door onze vrienden van Natuurpunt ijsvogel 15/12/2019 van 9 tot 12u:

Op 26 juni 1987 kocht (toen nog) De ijsvogel vzw de eerste 6 percelen van de “Rietkraag” aan. (1 ha 13 are voor ca. 320.000 bf, incl. notariskosten). Ondertussen maakt de rietkraag deel uit van het bovengemeentelijk Natuurreservaat Paddebroeken, met een kleine 7 ha op Opwijks grondgebied. Recent nog kon een perceeltje in D’Helle aan de reservaatzone worden toegevoegd. Enkele nieuwe wandelpaadjes die o.a. een verbinding met het Hellepad mogelijk maakten werden aangelegd, en door de groendienst van de gemeente Opwijk voorzien van een brugje.
Bij de recente inventarisatie uitgevoerd door de Nationale plantenwerkgroep van Natuurpunt, onder leiding van Opwijkenaar André Van den Bergh, werden in het gebied 213 soorten gedetermineerd. (zie verslagje ook verder in dit blad).
Op zondag 15 december maken we, als het weer het toelaat, een lange winterwandeling doorheen de Puttenbeekvallei, via D’Helle tot bij het Paardenbos (en weer terug), waar onze vrienden van afdeling Merchtem ook nieuwe wandelpaadjes hebben aangelegd.
Wanneer? 15/12/2019 van 09u00 tot 12u00
Afspraakplaats : Vertrek nabij de Renault-garage
Klei aan de spoorwegovergang op de Klei, 1745 Opwijk

Aanplantingen voor het klimaat samen met de jeugd op 9, 11 en 16 december telkens vanaf 9u :

De middelbare scholen van Merchtem, Natuurpunt en de gemeente Merchtem slaan de handen in mekaar en gaan samen zo'n duizend driehonderd bomen aanplanten. Zo geven ze gehoor aan de roep van de klimaatjongeren om in actie te komen tegen de klimaatverandering. De leerlingen nemen zelf de schop in handen en gaan met de vrijwilligers van Natuurpunt aan de slag. Niet spijbelen, maar hard werken voor het klimaat dus.

Natuurpunt zocht in samenwerking met het gemeentebestuur een aantal plekken in Merchtem uit waar nog plaats is voor extra bomen. In Brussegem wordt samen met de leerlingen van GTSM het Calarisbos uitgebreid. Zij gaan ook aan de slag achter de voetbalpleinen van Merchtem waar een vijfhonderdtal bomen een plek krijgen. De leerlingen van de Tuinbouwschool zorgen dan weer voor de aanplant van een houtkant langs het Brusselbaantje in Peizegem. Dat gebeurt allemaal nog voor het einde van dit jaar. Begin volgend jaar wordt er waarschijnlijk nog een vervolg gebreid aan de actie door de leerlingen van Sint Donatus Middenschool. Zij helpen Natuurpunt dan met het aanplanten van een bijkomend stukje bos aan het natuurgebied Paddebroeken.
Voor Natuurpunt is de samenwerking met de scholen ideaal om jongeren te laten kennismaken met hun werking. De leerlingen kunnen al doende leren wat het belang is van natuurbescherming. Door hen dichter bij de natuur te brengen zullen ze ook leren zorg dragen voor hun omgeving. Voor de scholen is de actie een manier om tegemoet te komen aan een verzuchting die leeft bij veel leerlingen. Vooral jongeren zijn er zich van bewust dat er dringend iets gedaan worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zij zullen immers met de gevolgen van de klimaatopwarming te maken gaan krijgen en willen daarom graag de handen uit de mouwen steken.
Een boom planten is een heel simpele, maar betekenisvolle daad in de strijd tegen de opwarming van de planeet. Een volwassen boom haalt jaarlijks immers tot 150 kg CO², een van de schadelijkste broeikasgassen, uit de lucht. Wie een boom plant start dus een natuurlijk fabriekje op dat met wat geluk honderd jaar of langer schadelijke stoffen uit de lucht haalt. Een boom planten is op die manier ook een daad van hoop in de toekomst.
Bovendien spelen bomen een belangrijke rol in de biodiversiteit. Behalve een nestelplaats voor vogels vormen bomen ook een voedselbron voor zoogdieren en insecten. Het is dan wel belangrijk om enkel streekeigen boomsoorten te planten. Dit zijn bomen die van nature voorkomen in de regio en die zijn aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. Voor de nieuwe aanplantingen in Merchtem wordt gekozen voor zomereik, tamme kastanje, esdoorn, en hazelaar. De voorbije zomers hebben getoond dat dit soorten zijn die ook makkelijk aanslaan bij droge omstandigheden.
De boomplantacties vinden plaats op maandag 9 december woensdag 11 december en maandag 16 december, telkens in de voormiddag.
Wie zelf graag een handje toesteekt of meer informatie wil kan contact opnemen met info@natuurpuntmerchtem.be

Paddebroeken
beheerwerken
geboorteplek
Paddebroeken
geboortelaan
Natuurpunt Merchtem
Hellepad
Paddebroeken
Hellepad
Hellepad