embleem_NP
Natuurpunt Merchtem
natuurpunt Merchtem geboortelaan Paddebroeken natuurpunt Merchtem kerkuil poelen Natuurpunt Merchtem Natuurbeheer mussenkasten steenuil geboorteplek Natuurpunt Merchtem geboortelaan beheerwerken Poelen poelen beheerwerken Paddebroeken Merchtem Natuurbeheer natuurwandelingen

Natuurwerkjes in ons natuurgebied Paddebroeken. Start telkens vanaf 08.30u.

Steek je graag eens de handen uit de mouwen in een natuurgebied of kom je ons graag meehelpen bij het planten van bomen, dan kan je ons helpen op volgende data:
We hebben recentelijk een stukje natuurgebied aangekocht, waar nog wat kleine werkjes dienen uitgevoerd te worden vooraleer we er kunnen aanplanten.

ZATERDAG 30 OKTOBER gaan we waar nodig het hoge gras maaien en bijeen harken zodat de grond vrij is om beplant te worden.

Woensdag 1 DECEMBER gaan we een deel kerstbomen afzagen en verzagen.

VRIJDAG 3 DECEMBER gaan we de rest van de kerstbomen afzagen en verzagen.

ZATERDAG 4 DECEMBER gaan we het snoeisel van de kerstbomen verhakselen.

VRIJDAG 17 DECEMBER beplanten we samen met de firma Argos ons nieuwe stukje natuurgebied.

In ons Paardenbos bevinden zich twee poelen. Rond deze twee poelen gaan we een open plek aanhouden in het bos.
ZATERDAG 13 NOVEMBER gaan we rond deze poelen maaien en het maaisel afvoeren.

ZATERDAG 18 DECEMBER organiseren we een plantdag, waarbij we op een drietal plaatsen 78 hoogstammige fruitbomen evenals enkele houtkanten aanplanten… verdere info volgt later.

Planten voor het klimaat :

ZATERDAG 18 DECEMBER organiseren we een plantdag, waarbij we op een drietal plaatsen 78 hoogstammige fruitbomen evenals enkele houtkanten aanplanten…
We starten Galgestraat 33 aan "het gezonde plukveld" vanaf 08.30u.

Basiscursus Natuurbeheer (Opwijk - Merchtem)

Of je nu je handen uit de mouwen wil steken als vrijwilliger bij het natuurbeheer in natuurgebieden, of gewoon meer wil weten over natuurbeheer, deze basiscursus geeft je er meer inzicht in. Je leert over de samenhang tussen de soorten fauna en flora, de biotopen in een natuurgebied én hoe je dit kan ondersteunen met een goed beheer in 10 lessen.

De cursus bestaat uit 7 theoretische lessen over geologie, hydrologie, landschapshistoriek, biotopen en soorten, en het beheer hiervan. In de lessen wordt ook de communicatie over beheerwerken en de werking van Natuurpunt besproken. Daarnaast zijn er 3 terreinbezoeken in lokale natuurgebieden die gegidst worden door lokale terreinkenners.

Natuurpunt Merchtem en "het gezonde plukveld" werken samen rond het project akkervogels

Landbouwer Luc van “het gezonde plukveld” werkt ecologisch, iets wat Natuurpunt Merchtem alleen maar kan verheugen.
Omdat Luc op zijn bedrijf van 7 ha groot geen giftige producten meer gebruikt, leek het ons interessant om samen met hem ook een project op te starten rond de akkervogels. We stelden immers vast dat volgende vogelsoorten er reeds hadden gebroed : de patrijs, de kievit, de gele kwikstaart en de steenuil. De uitbundige zang van de veldleeuwerik wordt er in het voorjaar gehoord. En bovendien doen de hazen het er ook heel goed.
Ook dit voorjaar heeft de patrijs er een broedsel gehad met heel wat jongen. En vermits jonge patrijzen voornamelijk overleven op insecten , wil dat toch wel zeggen dat er heel wat insecten aanwezig zijn op zijn velden. Een combinatie van “niet spuiten” en heel veel wilde bloemen en kruiden trekken natuurlijk heel veel insecten aan. Ook het feit dat het broedsel van de patrijs het overleeft, wil zeggen dat de patrijs voldoende schuilplaatsen heeft om zijn pupillen “veilig” groot te brengen.
Twee akkers van in totaal 1,2 ha werden ingezaaid met zomertarwe, bladrammenas, en een mengeling van korenbloem, klaproos, phacelia, boekweit, gele ganzenbloem, kaasjeskruid, gele mosterd, radijs en zonnebloem. Ondertussen liggen de velden er mooi bij.
We zijn benieuwd naar de resultaten deze winter. Zowel bij de najaarstrek als bij de voorjaarstrek, zullen waarschijnlijk tientallen vogelsoorten deze plekken gebruiken om uit te rusten en hun buikje bij te vullen op weg of terugkomend van het zuiden. Tijdens de winter zullen vele vogels die hier in de winter vertoeven gretig gebruik maken van deze voederplaatsen.
Alvast bedankt aan de gemeente Merchtem om dit project mee te helpen financieren !
En aan boer Luc om zich open te stellen voor dit project.

Paddebroeken
geboortelaan
geboorteplek
Paddebroeken
beheerwerken
Natuurpunt Merchtem
Hellepad
Paddebroeken
Hellepad
Hellepad