embleem_NP
Natuurpunt Merchtem

In een gemeente als Merchtem, die geen grote natuurgebieden heeft, zijn het de kleine ingrepen die het verschil maken om de diversiteit aan planten- en dierenleven te bevorderen. Met onze ploeg vrijwilligers zijn we daarvoor bijna wekelijks in de weer. Hieronder een overzicht van wat we zoal realiseerden.

Klik hierna op de realisaties dewelke u interesseren :

Geboortelanen / Geboorteplek / Geboortebos

Voor elke nieuw geborene in Merchtem zijn eigen stukje groen: dat was het idee van Kris De Pauw toen de eerste geboortelaan werd aangeplant. Sindsdien hebben we elk jaar in samenwerking met de gemeente Merchtem en het RLBK (Regionaal Landschap Brabantse Kouters) op een andere plek bomen en struiken aangeplant voor de borelingen. Het is onze manier om alle Merchtemnaren bij de natuur te betrekken, en tegelijk te zorgen voor nieuw groen. De ouders en hun kinderen zijn telkens welkom om mee te helpen planten. Op de plek komt een bord met alle namen van de pasgeborenen.

We zijn zeker van plan om jaarlijks, indien de gemeente Merchtem het ons toelaat, een geboortelaan, een geboortebos of een geboorteplek aan te planten.
Zo helpen we mee de gemeente een stukje mooier en groener te maken!

Een overzicht van de geboorteplekken:

geboorteplekWinter 2021-2022 : In Brussegem werd het Mergelputbos aangeplant.
De leerlingen van de Rinkeling hielpen mee bij deze aanplant.

Deze "geboorteplek" werd aangelegd voor de kinderen geboren in 2020.

geboorteplek
geboorteplekWinter 2020-2021 : In de nieuwe verkaveling François Beuckelaersstraat werd een "kleine wildernis" aangeplant. De plannen werden gemaakt door de leerlingen van de gemeentelijke Tuinbouwschool en ook de aanplantingen werden door hen uitgevoerd.

Deze "geboorteplek" werd aangelegd voor de kinderen geboren in 2019.

geboorteplek
geboorteplekWinter 2019-2020 : Aan de Langeveldemolen werden op 7 december 1.200 bomen en struiken aangeplant door 35 vrijwilligers. Er werd een knotwilgrij, een boomgaard, verschillende heggen, en een houtkant aangeplant. Er werd tevens een mooie poel gegraven ism het RLBK.

Deze "geboorteplek" werd aangelegd voor de kinderen geboren in 2018.

geboorteplek
geboortelaanWinter 2018-2019 : Aan het station werd het bos heraangeplant met inlandse soorten zoals beuk, zomereik, wintereik, steeliep, wilde kers, haagbeuk. In totaal 100 bomen. Er werd tevens een houtkant met hazelaars aangelegd. En er werd een mooie boomgaard met 18 hoogstammige fruitbomen aangeplant. Een mooi brokje natuur vlakbij het station!

Deze "geboorteplek" werd aangelegd voor de kinderen geboren in 2017.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2017-2018 : In ons nieuw aangekocht stuk Paardenbos werden 3.000 struiken en 730 bomen aangeplant.

Dit "geboortebos" werd aangelant voor de kinderen geboren in 2016.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2016-2017 : 41 vrijwilligers hebben 500 struiken aangeplant op Leirekensroute langs de kant van Kemmeken/Opwijk. 26 bomen werden aangeplant door de leerlingen van de tuinbouwschool.

Deze "geboortelaan" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2015.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2015-2016 : April 2015 werden een groot deel eiken verwijderd langs de Kouter. De belangrijkste reden om deze bomen te verwijderen, was het feit dat deze bomen in de elektrische leidingen hingen en hierdoor problemen gaven. Op de plaats van deze eiken werd er langs de akkers een haag aangeplant van ongeveer 700 meter lang en werden er haagbeuken aangeplant langs de huizen.

Deze "geboortelaan" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2014.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2014-2015 maakten we een tweede "geboorteplekje" in den Boskant in de Peizegemstraat.
23 vrijwilligers hebben er een boomgaard van 24 hoogstammige fruitbomen, enkele houtkanten en hagen, verschillende alleenstaande bomen en 2 knotwilgenrijen aangeplant.

Deze "geboorteplek" werd aangelegd voor de kinderen geboren in 2013.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2013-2014 ontstond ons eerste "geboorteplekje". We werkten er samen met een particulier die een gebied van meer dan 7 ha omvormt in een nog waardevoller/ natuurlijker omgeving. We plantten er samen met hem meer dan 4.000 bomen/struiken langs het Foeksenbos.

Dit "geboortebos" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2012.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2012-2013 : geboortelaan van 40 witte elzen langs de terreinen van het nieuwe sportcomplex.

Deze "geboortelaan" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2011.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2011-2012 : geboortelaan bestaande uit 21 lindes en haag achteraan op de terreinen van de tuinbouwschool.

Deze "geboortelaan" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2010.

geboortelaan
geboortelaanWinter 2010-2011 kregen we de kans een echt geboortebos aan te planten, en dit op de oude voetbalterreinen te Brussegem.

Dit "geboortebos" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2009.

geboortelaan
geboortelaanIn de winter van 2009-2010 werd er een geboortelaan aangeplant in Ossel van aan de Watertoren op de Romeinse baan, richting Kerk Ossel. Er werden 156 haagbeuken aangeplant.

Deze "geboortelaan" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2008.

geboortelaan
geboortelaanIn de winter van 2008-2009 werd er een geboortelaan aangeplant tussen Hof ten Houte en de Nieuwbaan in Peizegem. Daar plantten we een 60-tal lindes.

Deze "geboortelaan" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2007.

geboortelaan
geboortelaanIn de winter van 2007-2008 werd een eerste geboortelaan met essen aangeplant langs de Grote Molenbeek, achteraan de Smatch tot aan de Langeveldmolen.

Deze "geboortelaan" werd aangeplant voor de kinderen geboren in 2006.

geboortelaan
<< Naar boven >>

Kerk-en andere uilen

In onze streek komen 4 soorten uilen voor: de ransuil, de bosuil, de steenuil en de kerkuil. De drie laatsten hebben baat bij een nestkast.
Onze plaatselijke kerkuilenwerkgroep onder leiding van Michel De Keersmaeker plaatste reeds bijna  100 kerkuilenkasten in onze omgeving (kerken, boerderijen, kastelen,….). Waar Michel in het begin van de jaren 90 één koppeltje kerkuilen wist zitten, bevinden er zich nu meer dan 50 koppeltjes in onze omgeving, gaande van Asse-Zellik, over Merchtem, Opwijk, Londerzeel tot Zemst. Een perfecte biologische muizen-en rattenbestrijder, als je weet dat een koppeltje kerkuilen met jongen 3.000 tot 5.000 ratten en muizen opeet op een jaar.

Uilen ringenMichel kreeg in 2011 "de zilveren kerkuil" van de kerkuilenwerkgroep Vlaanderen voor zijn jarenlange inzet voor de kerkuil.
Michel plaatste ook reeds heel wat steenuilkasten en torenvalkkasten . Deze beide vogelsoorten kan je dan ook regelmatig zien of horen in onze streek.
Ook voor de bosuil heeft hij reeds verschillende kasten geplaatst. Met succes!
Gelukkig heeft Michel verschillende medewerkers die hem steeds bijstaan.
Ben je ook geïnteresseerd Michel te helpen, mag je steeds contact nemen via info@natuurpuntmerchtem.be

Uilen ringen
<< Naar boven >>

Ruilverkaveling Bollebeek

Onze vereniging werkt samen met de gemeente Merchtem om een 45-tal stukjes natuur zoals houtkanten, poelen, hagen, bosjes, … die door de ruilverkaveling Bollebeek zijn overgedragen aan de gemeente (2002), te beschermen en te onderhouden. Deze plekjes hebben ondertussen allemaal een mooie vorm gekregen en zijn prachtige natuurlijke plekjes geworden.

beheerwerkenEen bijzondere plek is het rietveld in Brussegem. Dit vloeirietveld ontvangt het gemengd rioleringswater van de woningen Steenweg op Asse, Drinkeling en Hagebeuk. De eerste twee bakken zijn bezinkingsbakken waaruit af en toe het slib moet verwijderd worden. Vervolgens zijn er een 20-tal rietsloten die verbonden zijn met PVC-buizen. Deze buizen dienen regelmatig nagekeken te worden, zodat het water kan doorlopen van de ene sloot naar de andere. Het rietveld mag zijn functie niet verliezen door bebossing. De opslag van wilgen en andere bomen dient dan ook verwijderd te worden. Ook zou het riet af en toe (vierjaarlijks) gemaaid moeten worden. Deze hele mooie plek is een prima biotoop voor rietvogels.

beheerwerken
<< Naar boven >>

Hagen en houtkanten

Reeds verscheidene malen organiseerden we acties rond inlandse hagen en houtkanten. Zo hebben we reeds kilometers hagen aangeplant zowel bij particulieren als op openbaar eigendom. Het plantgoed bestaat vooral uit haagbeuk, kornoelje, meidoorn, hazelaar, gelderse roos, kardinaalsmuts, hondsroos en sleedoorn. In de houtkanten werden vooral zomereik, es, els, vuilboom, veldesdoorn, hulst, vlier, haagbbeuk, winterlinde en wilg aangeplant. Zangvogels zoals de Merel, winterkoning en Heggemus zullen deze hagen en houtkanten binnen enkele jaren zeker appreciëren.

beheerwerken
Eén van de grotere acties hierbij : December 2008 plantten we 3000 struiken langs een weide te Langevelde. We hebben er op die manier een houtkant van 2 km aangelegd.
November 2010 plantten we 1870 struiken langs de Oude Dendermondse baan. Hierbij werd een verbinding gelegd tussen een vijftal natuurgebiedjes. Samen met de gemeente Asse werd zo een houtkant aangelegd van ongeveern 1,5km.
Diezelfde winter organiseren we ism de gemeente en het RLBK een haagplantactie. 25 gezinnen deden mee aan deze actie. Een succes! Merchtem werd weer een beetje groener

beheerwerken
<< Naar boven >>

Fruitboomgaarden

In totaal werden reeds 87 fruitboomgaarden in Merchtem hersteld en/of aangeplant, door zo’n 1215 hoogstamfruitbomen aan te planten en af te schermen tegen het vee. Toestand maart 2021

En jaarlijks worden er via het RLBK (Regionaal Landschap Brabantse Kouters) nog eens tientallen fruitbomen aangeplant.

beheerwerken
Sedert 2013 "proeven" we onze resultaten door fruitpersacties te organiseren ism de "Houtlandse Tuinsappen".
Sedert 2015 worden deze fruitpersacties georganiseerd in de tuinbouwschool te Peizegem. Telkens met heel veel succes!

beheerwerken
<< Naar boven >>

Leirekensroute

Leirekensroute is een 20 km lang fietspad dat Londerzeel met Aalst verbindt langs een oude spoorwegbedding. Een groot gedeelte ervan is omzoomd met hagen, bomenrijen en houtkanten. Op die manier vormt de route een prachtig groen lint waar niet alleen fietsers, maar ook dieren gebruik van maken om zich te verplaatsen.

beheerwerken
De gemeente Merchtem kocht in 2000 een drassig stuk grond van ongeveer 7O are langs Leirekensroute. Samen met onze afdeling heeft de gemeente op deze manier verhinderd dat deze weide werd opgehoogd . Gelukkig want het is één van de weinige plaatsen in Peizegem waar nog kikkers en salamanders voorkomen.We hebben er een vijver laten graven en hebben er samen met de Gemeentelijke Basisschool van Merchtem een houtkant aangelegd.
Ondertussen is dit plekje een mooi stukje natuur geworden waar heel wat watervogels zich thuis voelen. Langs Leirekensroute zelf werden reeds vele bomen aangeplant, alsook verschillende houtkantjes. Regelmatig doen we een onderhoud van dit mooie fiets/wandelpad door er de houtkanten te snoeien, en de sluikstorten te verwijderen.
November 2016 werd er langs Leirekensroute / kant Opwijk de geboortelaan aangeplant.

beheerwerken
<< Naar boven >>

Wilgen knotten

Oude knotwilgen vormen met hun grillige vormen de ideale biotoop voor kleine knaagdieren en een groot aantal insecten. De steenuil vindt er een nestplaats, en als één van de eerste lentebloeiers zijn de wilgenkatjes een voedselbron voor de bijen.

beheerwerken
Om te vermijden dat de bomen splijten dien ze regelmatig geknot te worden. Reeds tientallen keren organiseerden we een knotwilgactie. In totaal werden reeds meer dan duizend wilgen geknot. Vele nieuwe wilgen hebben een stekje dankzij ons gekregen.

beheerwerken
<< Naar boven >>

Huiszwaluwen

De huiszwaluw, die vroeger een algemene verschijning was in Vlaanderen, krijgt het de laatste decennia erg moeilijk.
In Merchtem zijn er nog een vijftal plaatsen waar een kleine kolonie huiszwaluwen nestelt.

beheerwerken
We helpen ze een handje door het plaatsen van kunstmatige nesten. In het voorjaar van 2005 deden we dat een eerste keer, in samenwerking met de gemeente.
Einde 2009 deden Monica Verdonck en René De Boom een volledige inventarisatie van de huiszwaluw. Zij overtuigden 12 mensen een nestkast te hangen.
In 2013 en 2014 plaatsten we nog acht nestkasten in de Drielindenbaan en zes in de Heide. We mochten hiervoor telkens rekenen op de firma van Jurgen Saerens.

In 2016 gebeurde een nieuwe inventarisatie. In de omgeving van het station telden we 16 nesten en in Terlinden 3 nesten. In Peizegem waren er 19 nesten, in Brussegem 27 nesten.

In de zomer 2020 nestelden er 24 koppeltjes huiszwaluwen in de Drielindenbaan!
Vanwege dit succes plaatsten we begin 2021 nog eens 6 nestkasten in de Drielindenbaan nadat we een oproep hadden gedaan bij de bewoners van deze straat om deze mooie vogel nog meer kansen te geven om er te nestelen.

beheerwerken
<< Naar boven >>