Op zaterdag 6 maart hebben we een werkdag georganiseerd in de ruilverkaveling Bollebeek.
In totaal hebben 27 vrijwilligers meegeholpen, waaronder 5 jonge mensen van de KSJ. En het mag gezegd : de samenwerking verliep heel goed!

 

   

Vlakbij Calarisbos zijn enkele mooie gemengde hagen aangeplant met de ruilverkaveling Bollebeek. Deze hagen  groeiden hier en daar over de wegen en over de velden, en dienden dan ook gesnoeid. Alle takken werden verwerkt in mooie takkenmuren.

     

   

Een fijn koppel! En zij kan lekkere soep maken!                                                       In de geboortelaan werden nog 35 haagbeuken bijgeplant.

   

Op een mooie plek langs de Mierenbeek hebben we een haag aangeplant bestaande uit 250 meidoorns, een rij knotwilgen vervolledigd met 15 wilgen  en een vijftal fruitbomen aangeplant.