- Het ruimen of het aanleggen van poelen is ook één van onze jaarlijkse bezigheden. In Merchtem zijn er in totaal reeds meer dan 50 poelen.
Het gevolg is dat alpenwater-, vinpoot-, en kleine watersalamander evenals de bruine kikker en de pad nog veelvuldig voorkomen.
Her en der komt ook nog de groene kikker voor.

Mocht U een plaats weten waar eventueel een poel zou kunnen aangelegd worden , laat het ons dan zeker weten.

Klik op de naam van de poel hieronder om er enkele foto's van te zien

Breestraeten 32 - poel bij Tilly Stuckens

Leireken

Paddebroeken - poelen in ons natuurgebied