Jarenlang is wijlen Kris De Pauw bezig geweest met het aanleggen van poelen in Merchtem. Hierdoor is er een poelennetwerk ontstaan van meer dan 60 poelen in onze gemeente. Een prachtig resultaat! Amfibieën zoals pad, bruine kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, her en der de groene kikker, en de zeldzamere vinpootsalamander komen ondertussen op vele plaatsen voor in Merchtem.Begin 2010 ontdekte Werner Verbruggen, de nieuwe verantwoordelijke voor de poelen binnen Natuurpunt Merchtem, een afgelegen poel in Peizegem. Deze poel bleek toe te behoren aan het OCMW van Merchtem.
De poel was volledig dichtgeslibd en diende dus eens volledig geruimd te worden. Het OCMW van Merchtem verleende onmiddellijk zijn akkoord. Dit project was des te interessanter omdat de poel één van de grootste poelen is in Merchtem. Bovendien is deze poel via een propere beek verbonden met Buggenhoutbos, waardoor er een verbindingselement is tussen deze twee en er migratie mogelijk is.  Het RLGC (Regionaal Landschap Groene Corridor) heeft deze werken uitgevoerd en deels gesubsidiëerd. De restfinanciering gebeurde door de gemeente Merchtem via de GNOP (Gemeentelijke NatuurOntwikkelingsProjecten).
Wij danken alleszins boerin Vandenbossche uit de Nieuwbaan die ons haar medewerking verleende om dit project te realiseren.Toestand van de poel voor de werken                                                                             En erna ...

Bij de eerste aanblik zou je zeggen, amai ... was dat nu nodig ... precies een bom die op deze plaats gevallen is ...
Maar het ruimen van poelen is echt wel nodig om de 7 à  10 jaar. Anders slibben deze poelen volledig toe, en verlandt deze plek.
Het resultaat in de zomer erna is steeds prachtig!

   

Ook in ons natuurgebied Paddebroeken werden alle poelen geruimd.

   

Op Breestraeten en op Terlinden werden eveneens twee poelen geruimd.
Poelen hoeven niet groot te zijn. Het is wel altijd beter, als een poel minder gemakkelijk droog valt in de zomer.