6 november 2011 organiseerden Pasar ism Natuurpunt Merchtem en het gemeentebestuur van Merchtem
                         een wandeling met als thema "Het jaar van het Bos".               

                      Bij het vertrek stelden we vast dat er heel wat volk was.            Uiteindelijk bleken er 180 deelnemers te zijn. Een succes!                                      

       

De Marc begint geconcentreerd aan zijn wandeling als gids                                            De mannen en de vrouwen van Pasar

                                                

  Ivan geeft uitleg over het insectenhotel / biodiversiteit.                                                                     Ons Rita doet dat heel goed.

   

De interesse/luisterbereidheid was groot.                                                          Op het einde van de wandeling werden er enkele eiken geplant.

                   

Na de wandeling een mooie receptie ons aangeboden door het gemeentebestuur Merchtem.
                                                                                                                   De mooie prijs aangeboden door het Torenhof werd gewonnen door ons Leona.