Op 23/01/2010 werd "Pakes Eik" ingehuldigd. Meer dan 70 personen kwamen ter plaatse.


Na de inhuldiging werd er een drankje aangeboden in de Passerel. 

 

Dit evenement werd gebruikt om geld in te zamelen voor Haiti.
Onze Burgervader bracht twee zelfgemaakt nestkastjes mee dewelke terplaatse werden geveild.
Mario VandeVelde bood 115 euro. De vrouw van Jos Stuckens bood 65 euro.
 Er werd nog eens 251,90 ingezameld.
"Pedicure Sylvie" legde 200 euro bij.
Natuurpunt Merchtem legde nog eens 1000 euro bij, waardoor het bedrag op 1631,90 euro kwam. Een succes!