In december 2008 werd de eerste geboortelaan aangeplant voor de kinderen geboren in 2006.
Er werden essen aangeplant langs de Grote Molenbeek van aan de Langeveldmolen richting dorp..

        

 Een takkenmuur werd aangemaakt met de takken die overhingen over het wandel/fietspad.