Reeds jaren werken we samen met het RLGC (Regionaal Landschap Groene Corridor) en de gemeente Merchtem
om poelen te herstellen en/of nieuwe te laten graven in onze gemeente. Hierdoor is er een netwerk van meer dan 60 poelen
ontstaan in Merchtem. En na zovele jaren blijkt dit toch wel mooie resultaten te geven :

In 2016 hebben we voor de tweede maal een grote inventarisatie uitgevoerd van een groot deel van deze poelen.
En wat blijkt : de zeldzame vinpootsalamander blijkt heel veel voor te komen.

In 18 van de 39 geïnventariseerde poelen werd de vinpoot aangetroffen.
Prachtig resultaat als je weet dat de vinpootsalamander een “rode lijst soort” is.

Hieronder de typische kenmerken van de vinpoot :
de achterste poten zijn voorzien van “vinnetjes” (teenzomen) en het harige uitlopertje aan de staart (staartdraad).

     

Soms : de vangst van één nacht                                                         En soms verschieten van wat je nog allemaal vangt  

   

Hoe meer beestjes ... hoe gezonder de poel en zijn omgeving