Elk jaar gaat Michel samen met çoiken De Sutter, René De Boom, Roger De Smedt, Werner Verbruggen op pad om bosuilen, steenuilen, kerkuilen en torenvalken te ringen.

   

Hier ziet u een prachtige bosuil. Bosuilen broeden zoals de naam het zegt in een bos.

   

   

Dit zijn steenuiltjes. Hierboven een ouder met 2 pulli. Een steenuil nestelt dikwijls in solitaire bomen alwaar hij een uitzicht heeft op de omliggende akkers en velden.

     

   

Een kerkuil nestelt meestal in kerktorens of in boerderijen.  Overal waar er kerkuiltjes zijn, zijn de eigenaars blij met de komst van deze wondermooie vogels.

   

Hieronder een nest torenvalken. Eveneens mooie roofvogels. Zij nestelen meestal in bomenrijen. De torenvalk kan je herkennen bij het "bidden" in de lucht.