Zaterdag 12 december hebben 18 natuurpunters deelgenomen aan onze knotwilgactie. 5 hele oude bomen werden op die manier gered.
8 vrachten hout werden verwijderd. 4 mooie takkenmuren werden ter plaatse gemaakt. De mooie poel zal in het najaar geruimd worden.

       

   

         

     

Het is natuurlijk voor zo'n prachtige oude
monumenten dat we onze actie organiseren