Zaterdag 9 maart 2014 hebben we de vogelwerkgroep van onze streek meegeholpen bij het maken van een oeverzwaluwenwand in het bos van Aa te Zemst.
Het hield in dat we hen hielpen bij het afsteken van een zanderige wand en dat we struiken en kruiden verwijderden op die wand
zodanig dat de oeverzwaulwen "goesting" krijgen om in deze wand te gaan nestelen.
Het bos van Aa is één van de weinige plaatsen in onze regio waar deze zeldzame zwaluw de kans heeft/krijgt om te nestelen.

Een fijne ervaring om eens "ergens anders" aan een project te werken!