12 januari 2013 hebben 19 natuurpunters in de Hondsbergstraat een bosje dat werd aangelegd met de ruilverkaveling,
 grondig gesnoeid en dit  vooral langs de kanten van de akkers.

   

De takken werden verwerkt in verschillende mooie takkenmuren.