De volkstuintjes : een initiatief van het gemeentebestuur Merchtem -  de Milieuraad en Velt.
Naast het kerkhof te Merchtem heeft het gemeentebestuur gronden aangekocht en stelt ze deze ter beschikking aan particulieren om er een groententuintje aan te leggen. Velt heeft zich achter dit initiatief gezet en wil deze mensen aanmoedigen om de tuinen ecologisch te bewerken. Een lesgever van Velt zal deze mensen ter plaatse tonen hoe ze dit kunnen doen.  Het ecologisch beheer is trouwens verplicht. Onze vereniging hielp de tuinhuisjes te plaatsen.